Poistenie

Poistenie pre profesionálnych športovcov

Profesionálna kariéra u športovca trvá cca 10-15 rokov v závislosti od druhu športu, zranení či výkonnosti. Okrem kvalitného poistenia, hlavne v prípade vážneho zranenia alebo choroby, ktoré môžu ohroziť jeho kariéru, je dôležité myslieť aj na oblasť investovania. Vďaka investovaniu resp. nasporeným peniazom, je možné po ukončení kariéry rozbehnúť napríklad vlastné podnikanie.

V tomto článku si povieme niečo k tomu, ako premýšľať nad kvalitným poistením, keď som profesionálny športovec.

Prečo je dôležité

Profesionálny športovec sa môže stretnúť počas kariéry s rôznymi úrazmi, ktoré môžu ovplyvniť aktuálnu sezónu, budúce výkony aj celú kariéru.

Príjem z poistenia môže pokryť vzniknuté náklady ako napríklad kvalitnú rehabilitáciu, súkromnú kliniku či dočasný výpadok príjmu.

Poistenie pre profesionálneho športovca nastavujeme individuálne vzhľadom na jeho potreby a príjem. 

Na Slovensku ani v Česku nie je možné poistiť si konkrétnu časť tela ako je to možné v zahraničí. Napríklad Lionel Messi má poistenú ľavú nohu na 750 miliónov eur a Cristiano Ronaldo obe nohy na 130 miliónov eur.

Čo sa oplatí mať teda poistené?

1.dočasnú ‘‘stopku‘‘ v kariére 

2.trvalé ukončenie kariéry

Dočasná stopka v kariére je častokrát finančne akceptovateľná. Hlavný dôraz treba dať na udalosti, ktoré vedú k trvalému ukončeniu kariéry a tými sú vážny úraz s trvalými následkami, vážna choroba či invalidita. Poistnú sumu odporúčame nastaviť na 2 až 5-násobok ročného príjmu.

Pre športovca je to veľmi citlivá téma, nakoľko má výrazný výpadok príjmu a musí hľadať inú profesiu resp. začať podnikať.

Dôvody predčasného ukončenia kariéry sú v podstate rovnaké. Väčšinou ide o nestabilné kolená, iné kĺby alebo chronickú bolesť pri zaťažení.

Kto je klasifikovaný poisťovňou ako profesionálny športovec?

Ten kto vykonáva šport ako svoje povolanie, zúčastňuje sa celoštátnych a medzinárodných súťaží a pretekov.

Treba si dať pozor, niektoré poisťovne prijmú klienta do poistenia, ale je vo výluke, ak nastane poistná udalosť pri tom konkrétnom športe, ktorým sa živí.

Koľko stojí kvalitné poistenie?

Na cenu vplýva vstupný vek, čím je človek mladší, tým aj menej rizikový a poistenie lacnejšie.

Keď je športovec len rekreačný, tak je poistenie oveľa lacnejšie ako pre ľudí, ktorí sú profesionáli. Štandardne stojí kvalitné poistenie od 2 % až 5 % z čistého mesačného príjmu.

Poistí ma poisťovňa na zranenia, ktoré sa mi stali pred vstupom do poistenia?

Pri chronicky zranených hráčoch, ktorí už mali zranenia v minulosti, uvedieme všetky situácie, ktoré nastali v minulosti. Buď ten istý úraz poisťovňa uvedie do výluk alebo navýši sumu poistného a príjme klienta do poistenia.

Môžeme požiadať aj o tzv. predbežné ocenenie, kde najprv zistíme za akých podmienok nás poisťovňa príjme a potom sa rozhodneme, buď súhlasíme alebo nie.

Niekedy nastane situácia, že v jednej poisťovni klienta príjmu úplne bezproblémovo a v inej dajú výluku na základe zdravotného dotazníku. Veľkou výhodou sprostredkovateľa je spolupráca s viacerými poisťovňami.

Koľko trvá kým sa uzavrie poistenie?

Ak má človek nejaké zdravotné komplikácie alebo ich mal v minulosti, celý proces trvá pár týždňov. V opačnom prípade vieme uzatvoriť poistenie na jednom stretnutí, ktoré trvá približne hodinu.

Ako sa poistenie mení v priebehu kariéry športovca?

Kedysi sa poistenie spájalo spolu so sporením v jednej zmluve. Volalo sa kapitálové alebo investičné životné poistenie. Oveľa výhodnejšie je tieto produkty oddeliť a investovať priamo na finančnom trhu a samostatne byť poistený.

Poistné podmienky sa menia každé 2-3 mesiace, preto je dôležité si minimálne raz ročne kontrolovať aktuálnosť svojej zmluvy.

Aj staršie poistné zmluvy obsahujú trvalé následky úrazu a liečenie úrazu ale súčasné poistné zmluvy zahŕňajú viac typov úrazov, vyplácajú vyššiu sumu pri rovnakom úraze či neobsahujú výluky. Pre bežného človeka nie sú zmeny viditeľné ale pre skúseného poradcu áno.

Má zmysel poistiť sa keď som mladý športovec a ešte nemám profesionálnu zmluvu?

Určite áno, poistenie nie je také drahé a v prípade mladých športovcov, dokáže poisťovňa pomôcť zaplatiť lepšiu kliniku na liečbu či rehabilitáciu.

Záver

Dôležité je sústrediť sa nielen na konkrétne úrazy ale aj na ďalšie dôležité riziká, ktoré nás môžu postihnúť a pozerať sa na situáciu komplexne.

Na základe osobného stretnutia a krátkej analýzy sa volí konkrétne riešenie na mieru. Ak by ste potrebovali pomôcť s nastavením Vášho poistenia alebo s kontrolou aktuálnej poistnej zmluvy, kľudne nás kontaktujte.

Výstupom mojej práce je na jednej strane uvedomelý a spokojný klient s profesionálne nastaveným na mieru ušitým finančným portfóliom a na strane druhej profesionálne vybudovaný tím samostatných podnikateľov pripravených slúžiť ľuďom po celom Slovensku, časom aj za hranicami našej republiky.

Napíšte mi správu

Chcem byť informovaný

Pravidelný newsletter s najnovšími správami z oblasti hypoték, sporenia, dôchodkového sporenia, ...

Súvisiace články

Poistenie

Poistenie pre profesionálnych športovcov

Adrián Hablák

Adrián Hablák 12.07.2023

Hypotéky

Ako na hypotéku v roku 2023?

Investovanie

Čo robiť pri poklese investičných trhov?