Chráňte seba a svoju rodinu správnym nastavením poistenia v neočakávaných životných situáciách.

Ochrana života a zdravia

Nikto z nás nevie s istotou povedať, čo prinesie zajtrajšok. Vieme však, že sebe i svojej rodine dokážeme zabezpečiť pokojnejšiu budúcnosť, keď sa poistíme. Ako sa však rýchlo zorientovať v desiatkach finančných produktov, ktoré ponúkajú poisťovne? Ktoré poistky sa Vám oplatí mať? Aké poplatky sprevádzajú výhodné poistenie? 

Životné poistenie by sme podľa druhu mohli rozdeliť do týchto kategórií: 

1. Kapitalové životné poistenie 

– obsahuje vždy sporiacu zložku a poväčšine aj poistnú
– peniaze, ktoré sa sporia sa zhodnocuju tzv. technickou úrokovou mierou (1,9 % p. a.)
– uzatvára sa zvyčajne do 65 roku života

Pre jednoduchý výpočet nám treba najmä poistnú sumu pre prípad dožitia, čiže sumu ktorá bude vyplatená pri skončení poistenia a následne si vyrátať zaplatené poistné.

2. Investičné životné poistenie

– obsahuje vždy investičnú zložku a poväčšine aj poistnú
– finančné prostriedky sa investujú do podielových fondov

Pri Investičnom životnom poistení zohrávajú kľúčovú rolu náklady, teda poplatky na zmluve. Typickými poplatkami ktoré poisťovne učtujú na ťarchu klienta sú :

a, počiatočný poplatok – zväčša prvé 2 roky
b, administratívny poplatok – 1 € až 2,33 €/mesačne
c, nákupný poplatok – 3 % až 5 % z vkladu
d, správcovský poplatok – od 0,5 % do 2 % ročne z hodnoty účtu

Priemerná nákladovosť investičného životného poistenia je 20 – 40 %. To znamená, že poisťovňa vám v priemere počas celej doby trvania zmluvy sťahuje od 20 % až 40 % zo sporiacej čiastky. Investovanie do podielových fondov prostredníctvom životnej poisťovni je poplatkovo najdrahšia voľba. 


3. Rizikové životné poistenie

– obsahuje iba poistnú zložku
– neobsahuje sporiacu zložku
– na jednej zmluve je možné poistiť 6 až 8 osôb
– skupinové zľavy 5 % až do 25 % z celkového poistného


Modelový príklad úrazových pripoistení pri rizikovej skupine 1 (administratívny pracovník) 

Smrť úrazom: 20 000 €
Smrť autonehodou: 20 000 €
Trvalé následky úrazom s progresívnym plnením (500 %): 20 000 € – 100 000 €
Denné odškodné pri úraze od 7. dňa s plnením od 1. dňa: 10 €/deň 
Hospitalizácia následkom úrazu: 10 €/deň

Takýto balíček úrazových pripoistení vás bude stáť zhruba 17 € až 20 €/mesačne, záleží od zvolenej poisťovne.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na Životné poistenie