Radi vám vysvetlíme, ako na Slovensku funguje dôchodkový systém a ako je to s tými piliermi.

Dôchodok

Dôchodkový systém na Slovensku dnes pozostáva z troch pilierov 

I.pilier (Sociálna poisťovňa) – 18 % sa z vašej mzdy odvádza na starobné poistenie, ak nemáte druhý dôchodkový pilier. V sociálnej poisťovni sa vaše peniaze nezhodnocujú ani nesporia. Vaše peniaze sú okamžite vyplácané súčasným dôchodcom. Sociálna poisťovňa je už dnes veľmi zadlženou inštitúciou a do budúcna bude mať ešte väčšie problémy kvôli demografickej kríze ktorej čelíme:

II.pilier (Starobné dôchodkové sporenie) – Dobrovoľný vstup do 35 rokov. Ak máte druhý pilier, pomer sa mení na 12,75 % v prospech sociálnej poisťovne a zvyšných 5,25 % putuje do Dôchodkovej správcovskej spoločnosti na váš účet Starobného dôchodkového sporenia. Sú vyplácané len na váš vlastný dôchodok. Nasporené peniaze sú počas doby sporenia dedičné a taktiež prvých 7 rokov pri tzv. anuitnom vyplácaní. Finančné prostriedky sa počas doby sporenia zhodnocujú v podielových fondoch. 80,8 % objemu peňazí, ktoré spravujú správcovské spoločnosti, sú v dlhopisových fondoch, ktorých priemerná ročná výkonnosť je od roku 2005 do dnes od 1,97 % do 2,84 % ročne. Len 6,8 % prostriedkov je spravovaných v indexových, teda 100% akciových fondoch, ktorých výkonnosť od vzniku, t. j roku 2012 je od 9,74 % do 14,88 % ročne. (Zdroj: http://druhypilier.sme.sk/). Pri priemernej hrubej mzde 1 000 € by činil váš príspevok do II.piliera 52,50 €/mes, čo pri týchto dvoch scenároch a sporení po dobu 30 rokov vyzeralo nasledovne:

III.pilier (Doplnkové dôchodkové sporenie) – Je založené na myšlienke dobrovoľného sporenia z vašej mzdy s možnosťou príspevku zamestnávateľa, ktorý má dnes bohužiaľ málo zamestnancov. Ak ho máte, treba ho využit. Prostriedky sú viazané tzv. dávkovým plánom do dôchodkového veku. Svoje vklady si však môžete raz za 10 rokov vybrať, najskôr však po 10 rokoch. Priemerná výkonnosť fondov, ktoré spravujú Doplnkové dôchodcovské spoločnosti, je max. do 4 % ročne. Preto oodporúčam s minimálnym možným vkladom zobrať maximálny príspevok zamestnávateľa. Štát podporil sporenie v III.pilieri ešte jednou výhodou a tou je daňová úľava vo výške 19 % z váško vkladu 180€/ročne. V tom prípade táto suma činí 34,20 €.

Stretnime sa osobne alebo online a pomôžeme vám pripraviť bezplatnú finančnú analýzu.

Chcem sa stretnúť

Chcem sa stretnúť

Získajte viac informácií. Stačí nám len zopár údajov.
Kliknutím na tlačidlo "odoslať" súhlasím so spracovaním osobných údajov.

Naši partneri na dôchodok